Over Via Trias

Via

Via is de weg. Die kan kort of lang zijn, recht of kronkelig, ZOAB of zandweg, zevenbaans of Pieterpad, Hoge Snelheidslijn of Deutsche Autobahn. Het is úw weg.

Trias

Dit is een eigenwijze vervoeging van het woord Drie. Het staat voor een tweetal drieslagen: 
•  wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik  
  voelen, denken en handelen  

Uw coach Erica: bevoegd, bekwaam en betrokken

Ik ben Erica van Drie. Ik ben in 2001 gestart met Via Trias vanuit de behoefte om anderen te ondersteunen in werk en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben gecertificeerd als Noloc-professional.
In de coaching gaan we samen op zoek naar antwoord op de kernvragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Daarbij confronteer ik u met uzelf, houd u een spiegel voor en stel vragen om tot de kern te komen. Op een verrassende, analytische, soms confronterende maar altijd respectvolle wijze.
Blijkt er behoefte aan andere begeleiding dan zetten we mensen uit andere disciplines in. Ik beschik over een uitgebreid netwerk van onder andere: fysiotherapeuten, arbeidsdeskundigen en psychologen.

Klik hier voor nieuwe stappen op uw weg.

Kortom:
Coachen, denken, voelen, handelen, kern, eigen weg, talenten, maatwerk, Via Trias, Erica van Drie