Managers en ondernemers

Sparren met een onafhankelijk bedrijfsadviseur
U managet, u heeft een bedrijf of wilt een bedrijf starten. Via Trias is uw sparringpartner, ondersteunt en denkt met u mee. Zowel praktisch als beschouwend. Bijvoorbeeld:

  • U zou graag eens met iemand uw rol in de boardmeeting voorbereiden, uw opties doorspreken of even op adem komen.
  • Of u wilt weten hoe u om kunt gaan met een medewerker waar u niet mee overweg kunt, maar met wie u wel het beste voorheeft. 
  • U wilt reflecteren op wat u belangrijk vindt in uw bedrijf. En zicht krijgen wie van uw medewerkers deze waarden onderschrijven en in praktijk brengen. Welke tools helpen bij hen die daar wellicht niet naar acteren. En hoe u er voor kunt zorgen dat u ze inspireert en de nodige ondersteuning biedt.
  • U wilt nieuwe markten aanboren of producten ontwikkelen
  • U zoekt een pakkende naam voor uw bedrijf, project, boek of presentatie.


Ervaar dat u steviger in uw schoenen komt te staan en leer bij. Neem contact op met Erica van Drie voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Kortom:
Bedrijfsadviseur - onafhankelijk adviseur - sparringpartner - business coach - management coach - ondernemers coach - Via Trias - Erica van Drie