Organisatie- en familieopstellingen (systemisch werken)

Iedereen is deel van een systeem, bijv. een afdeling op het werk of het gezin waar u vandaan komt. Soms is de balans niet goed en ervaart u de volgende problemen:

  • de leden van het systeem nemen hun eigen plek niet in (maar die van bijv. hun ouder, leidinggevende of kind)
  • iets (bijv. verlies) of iemand (een bepaald lid van de groep) wordt uitgesloten of mag er niet zijn
  • er is geen balans tussen geven en ontvangen

Wat houdt systemisch werken in
In een opstelling worden de leden van een systeem (gezin of organisatie) gerepresenteerd. We verkennen samen uw vraag en brengen dit terug tot een thema waaraan u wilt werken. Daarna kiezen we voorwerpen of (indien aanwezig) personen uit die de leden uit het systeem vertegenwoordigen. U stelt de leden op in de ruimte op een intuïtieve manier. Onbewust en ongewild geeft de opstelling en de manier waarop de leden zich tot elkaar verhouden, informatie over het probleem. Soms verrassend, vaak herkenbaar. Dit geeft veel aanknopingspunten om te veranderen. Vervolgens kunnen de leden van het systeem op de juiste plek en in de juiste verhouding tot elkaar opgesteld worden. Dit geeft zicht op een oplossing en veel cliënten ervaren ook rust.
 

WAAROM jpeg.jpg