Outplacement

Noodgedwongen op zoek naar een andere baan
Wie zich noodgedwongen moet bezinnen op een andere baan, voelt zich vaak geconfronteerd met:

  • Angst voor tekort aan inkomen in de toekomst
  • Verdriet om het verlies van taken en contacten met collega's
  • Ergernis t.o.v. de huidige werkgever
  • Moeite om vier punten te noemen waarin u zich onderscheidt van andere werkzoekenden
  • Niet weten in wat voor bedrijfscultuur u het beste past
  • Niet scherp voor ogen hebben welk takenpakket het beste aansluit bij uw capaciteiten
  • Onrustig worden bij de vraag “Waarom bent u op zoek naar een andere baan”


Een outplacementtraject biedt hulp. Want ook als de economie tegenzit en ook voor mensen boven de vijftig zijn er kansen om aan het eind van de dag tevreden en gewaardeerd van uw werk naar huis te reizen. Aan het einde van het traject heeft u goed zicht op uw ideale baan. U weet welke stappen u moet zetten en u heeft diverse sollicitatie- en netwerkgesprekken gevoerd.

Inhoud traject
Outplacement is een uitgebreid traject dat vaak meerdere maanden in beslag neemt. Onderdelen kunnen zijn: omgaan met verlies van werk, zicht krijgen op loopbaanwaarden en competenties, belemmeringen wegwerken, (zelf)vertrouwen vergroten en uitdragen, kansen in zelfstandig ondernemerschap, plan voor arbeidsmarktbenadering, netwerken, onderhandelen en nazorg in de nieuwe baan of werkomgeving.

Financiering door werkgever
In veel CAO's is een mogelijkheid tot externe begeleiding opgenomen. Werkgevers merken dat het bieden van outplacement positieve effecten heeft. De werknemer gaat met een positief of neutraal verhaal over de huidige werkgever de arbeidsmarkt in. Dat voorkomt imagoschade en levert in tijden van personeelsschaarste weer winst op. En de collega's die achterblijven zien dat de werkgever goed werkgeverschap uitoefent. Dat geeft rust en vertrouwen en daarmee is de kans op aandacht- en motivatieverlies bij het werk dat gedaan moet worden sterk verminderd. Na de eerste overeenstemming over de inhoud van het traject stelt Via Trias een offerte ter goedkeuring aan de betaler/opdrachtgever. 

Neem contact op om te onderzoeken wat Via Trias voor u kan betekenen.

Kortom:
Outplacement - outplacementtraject - rouwverwerking - uitgebreid en intensief - loopbaanoriëntatie - competenties - welke baan past bij mij - zelfstandig ondernemen