Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijk leiderschap: de regie hebben op uw eigen gedrag
Ieder mens tobt wel eens met een kwestie of met de omgang met een ander. Vaak komt u daar zelf uit, soms wilt u een onafhankelijke derde die u helpt de kern naar boven te halen of de zaak van verschillende kanten te bezien. En die u kan helpen met hele praktische oefeningen. U leert uw gedrag zodanig bij te stellen en eigen te maken dat u met vertrouwen op een andere manier kunt reageren. Dit wordt ook wel persoonlijk leiderschap genoemd.

Factoren die uw persoonlijke ontwikkeling remmen
Wellicht zit u iets dwars, of wilt u eens een objectieve mening wilt horen over: gebrek aan zelfvertrouwen, leiding nemen, zelfwaardering, balans tussen werk en privé, ruimte innemen, gevoel meer uiten, omgaan met anderen, etc. Of uw persoonlijke ontwikkeling word geremd door overtuigingen en denkbeelden, ervaringen en feiten. Zoals de overtuigingen:

 • Ik kan niet voor een groep spreken
 • Ik kan telefonisch geen product verkopen
 • Je moet eigenlijk niemand echt vertrouwen
 • Mijn broer/zus is altijd beter
 • Het is nooit goed genoeg
 • Waar je niet hard voor hebt gewerkt is niet veel waard
 • etc.


Sommige vragen bevinden zich op identiteitsniveau of gaan over zingeving, zoals:

 • Wat zijn mijn waarden, waar sta ik voor?
 • Ik ben nu 30, wat wil ik nog met mijn leven
 • Doe ik wel de dingen die bij mijn persoonlijkheid passen
 • Haal ik uit het leven wat er in zit
 • Welke wijsheden of inzichten uit religie of spirituele stroming kunnen mij meer kracht en vertrouwen geven
 • etc.
   

Met meer zelfvertrouwen in het leven staan
Deze overtuigingen en vragen kunnen bewust of onbewust invloed hebben op uw denken en handelen. In de coaching leert u de negatieve effecten daarvan te minimaliseren. Soms leidt de coaching tot acceptatie van feiten. Meestal zet coaching aan tot veranderen. Het resultaat van de coaching is dat u vrijer kunt denken, voelen en handelen. En dat u zelf de regie heeft over de gang van zaken. Cliënten ervaren de coaching als verruimend en staan met meer zelfvertrouwen in het leven.


ziel onder arm jpeg.jpg

Neem nu de regie en maak een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Kortom:
Persoonlijke ontwikkeling - zelfvertrouwen - persoonlijk leiderschap - zingeving - identiteit - overtuigingen - kernwaarden - kwaliteiten - spiritualiteit - dertigersdillemma - zelfwaardering